Spółka Moto – Rozpęd zrealizowała projekt pn. „Rozwój spółki Moto – Rozpęd poprzez zakup specjalistycznych usług doradczych”.

Całkowita wartość Projektu: 339 633,00 PLN

Celem projektu jest zaspokojenie zdiagnozowanych potrzeb spółki poprzez zakup prorozwojowej usługi doradczej o specjalistycznym charakterze. Efektem realizacji projektu jest m.in. usprawnienie procesów organizacyjnych i technologicznych w spółce. Elementem projektu jest również wdrożenie w przedsiębiorstwie rezultatów ww.  prorozwojowej usługi, poprzez unowocześnienie posiadanej infrastruktury. Spółka dokonała zakupu:

  • Systemu osuszania samochodów, służącego do usunięcia wszystkich płynów eksploatacyjnych (benzynę lub olej napędowy, olej silnikowy, olej hydrauliczn, płyn chłodzący, płyn hamulcowy, płyn do spryskiwacza) z samochodu wycofywanego z eksploatacji.
  • Urządzenia do podnoszenia i przechylania samochodów
  • Urządzenia do osuszania klimatyzacji